ชีวิตยุคนี้ อยู่ดีด้วยนวัตกรรมวัสดุ
ชีวิตยุคนี้ อยู่ดีด้วยนวัตกรรมวัสดุ บทสัมภาษณ์คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ในวารสาร Petromat Today ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
คุณทศพลเข้ารับเข็มพระราชทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในฐานะ Outstanding Management Recipient : Alumni Award 2015 จากมหาวิทยาลัยมหิดล
คุณทศพลเข้ารับเข็มพระราชทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในฐานะ Outstanding Management Recipient : Alumni Award 2015 จากมหาวิทยาลัยมหิดล
Qualy ได้ร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าต้นแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว
Qualy ได้ร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าต้นแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว Qualy ได้รับเกียรติจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าต้นแบบของท...
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ออกแบบให้โดนใจ ในยุค 4.0”
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ออกแบบให้โดนใจ ในยุค 4.0” คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ออกแบบให้โดนใจ ในยุค 4.0” ภายใต้โครงการ Crea...
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดยQualy ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อ “ออกแบบให้โดนใจ ในยุค 4.0” ในโครงการ Creative Network Sharing by Co-working Visa
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดยQualy ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อ “ออกแบบให้โดนใจ ในยุค 4.0” ในโครงการ Creative Network Sharing by Co-working Visa
Qualy ขอต้อนรับคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานQualy ที่จังหวัดอยุธยา
Qualy ขอต้อนรับคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานQualy ที่จังหวัดอยุธยา เมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา Qualy ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ มหาวิท...
Qualy ได้ร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ในโครงการ "หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์" (Creative Industry Village) หรือ CIV
Qualy ได้ร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ในโครงการ "หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์" (Creative Industry Village) หรือ CIV Qualy ได้ร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ในโครงการ "หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร...
Mr. Teerachai Suppameteekulwat was invited to be a guess speaker for the seminar "A DEcade of DEmark 10 years of excellence design"
Mr. Teerachai Suppameteekulwat was invited to be a guess speaker for the seminar "A DEcade of DEmark 10 years of excellence design"