คุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย ให้แก่นักศึกษา Bachelor-Master Degree 5 years Program ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา คุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ของแบรนด์ Qualy ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย ในหัวข้อ Business Plan ให้แก่นักศึกษา Bachelor-Master Degree 5 years Program ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Qualy ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ให้เกียรติเชิญ Qualy เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆในครั้งนี้ และหวังว่าจะสามารถให้แรงบันดาลใจแก่ผู้รับฟังการบรรยายได้มากยิ่งขึ้น