Qualy ได้ร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ในโครงการ "หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์" (Creative Industry Village) หรือ CIV

Qualy ได้รับเกียรติจากสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในโปรเจ็ค "หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์" (Creative Industry Village) หรือ CIV ร่วมกับนักออกแบบท่านอื่นๆ ภายใต้โครงการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานในงาน SME Revolution : เส้นทางสายโอกาส SME 4.0 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2560 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เป็นประธานเปิดงานและได้ร่วมชมนิทรรศการผลงานเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

กิจกรรม "หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์" (Creative Industry Village) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หมู่บ้าน CIV เป็นหมู่บ้านแห่งความสมดุลที่นำทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต มาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าใหม่ของสินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ หรือกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ใหม่จากการท่องเที่ยว โดยมีชุมชนนำร่องใน 9 พื้นที่ครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย ประกอบด้วย

1.ชุมชนออนใต้ ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
2.ชุมชนน้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน
3.ชุมชนบ้านนาต้นจั่น ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
4.ชุมชนเกาะเกร็ด ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
5.ชุมชนบ้านศาลาดิน ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
6.ชุมชนปากน้ำประแส ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง
7.ชุมชนบ้านเชียง ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
8.ชุมชนบ้านนาตีน ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่
9.ชุมชนเกาะยอ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา

โดยมีแผนที่จะขยายเป็น 77 หมู่บ้านทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพัฒนาต่อไป

Qualy ขอขอบคุณ บริษัท อินดัสเทรียล ดีไซน์ เน็ทเวิร์ค จํากัด ผู้ดูแลโครงการ และสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ให้โอกาสในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในครั้งนี้ และ Qualy หวังว่าจะสามารถพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนต่างๆได้มากยิ่งขึ้นในอนาคต