Qualy ขอต้อนรับคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานQualy ที่จังหวัดอยุธยา
เมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา Qualy ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ณ จังหวัดอยุธยา โดยมีคุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ Design Director & Co-Founder แบรนด์ Qualy เป็นวิทยากรให้ความรู้และพาเยี่ยมชมโรงงานโดยละเอียด

Qualy หวังว่าการเยี่ยมชมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาได้มากยิ่งขึ้น