ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดยQualy ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อ “ออกแบบให้โดนใจ ในยุค 4.0” ในโครงการ Creative Network Sharing by Co-working Visa ขอเชิญร่วมฟังบรรยายในโครงการ Creative Network Sharing by Co-working Visa ซึ่งจัดโดย TCDCและเครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์ภายใต้โครงการ Co-working Visa โดยมี คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ Design Director & Co-founder แบรนด์ Qualy ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อ “ออกแบบให้โดนใจ ในยุค 4.0” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ S Station @ SME Development Bank (ชั้น 1 อาคาร SME Bank ถนนพหลโยธิน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.eventpop.me/e/1556

และสามารถติดตามการบรรยายในหัวข้ออื่นๆได้ที่ http://www.tcdc.or.th/calendar/activities/26956/?lang=th#Creative-Network-Sharing-by-Co-working-Visa