คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ออกแบบให้โดนใจ ในยุค 4.0” เมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ Design Director & Co-founder แบรนด์ Qualy ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ออกแบบให้โดนใจ ในยุค 4.0” ภายใต้โครงการ Creative Network Sharing by Co-working Visa ซึ่งจัดโดย TCDC และเครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์ภายใต้โครงการ Co-working Visa อันได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME BANK) ณ S Station @ SME Development Bank ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

Qualy ขอขอบคุณ TCDC และ SME BANK ที่ให้เกียรติเชิญเข้าร่วมในงานสัมมนาครั้งนี้ และหวังว่าจะสามารถให้แรงบันดาลใจหรือกระตุ้นความคิดแก่ผู้ที่เข้าร่วมสัมนาได้มากยิ่งขึ้น