Qualy ได้ร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าต้นแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว
Qualy ได้รับเกียรติจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าต้นแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว ร่วมกับนักออกแบบท่านอื่นๆ ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน ภายใต้ชื่องาน “เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย” ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 20-21มีนาคม 2560

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าต้นแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว เป็นการใช้ เสน่ห์ทุนวัฒนธรรม ที่มีอัตลักษณ์ หรือสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาประจำถิ่นในแหล่งท่องเที่ยว มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาสินค้าที่ระลึก โดยคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวเป็นกรณีศึกษา 18 แห่งจาก “12เมืองต้องห้ามพลาด” กับ “12เมืองต้องห้ามพลาดพลัส” และจังหวัดที่มีสนามบินนานาชาติ 4 จังหวัด ได้แก่
1.ชุมชนตำบลบ้านน้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด
2.วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกสรรักษ์เขาบายศรี ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
3.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
4.ปราสาทเมืองต่ำบ้านโคกเมือง ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
5.หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนวด ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย
6.เกาะพิทักษ์ ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
7.อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราข
8.เกาะลิบง ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
9.พระราชวังสนามจันทร์ ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม
10.ชุมชนบ้านพระพุทธบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
11.ชุมชนบ้านทุ่งโฮ้ง ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่
12.น้ำตกตาดโตน อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
13.หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
14.อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล
15.สนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่
16.สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
17.สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา
18.สนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ต

Qualy ขอขอบคุณ บริษัท อินดัสเทรียล ดีไซน์ เน็ทเวิร์ค จํากัด ผู้ดูแลโครงการ และกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ให้โอกาสในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในครั้งนี้ และ Qualy หวังว่าจะสามารถพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนต่างๆได้มากยิ่งขึ้นในอนาคต