คุณทศพลเข้ารับเข็มพระราชทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในฐานะ Outstanding Management Recipient : Alumni Award 2015 จากมหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา คุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไปบริษัทนิว อาไรวา จำกัด ผู้ผลิตแบรนด์ Qualy ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในโอกาสเสด็จเป็นองค์ประธานเปิด "อาคารอทิตยาทร" วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และเข้ารับเข็มเกียรติคุณในฐานะศิษย์เก่าดีเด่นด้านการบริหาร Outstanding Management Recipient : Alumni Award 2015

Qualy ขอขอบคุณวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างสูงสำหรับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้