ชีวิตยุคนี้ อยู่ดีด้วยนวัตกรรมวัสดุ
ในยุค 4.0 นี้ การแข่งขันทางธุรกิจด้วยกลไกทางการตลาดและราคาอาจใช้ไม่ได้ผลอย่างเคย เพราะสังคมมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรับกับกระแสโลกตลอดเวลา เราจึงต้องมีการเรียนรู้เพื่อต่อยอดธุรกิจไปเรื่อยๆ และด้วยนวัตกรรมใหม่ๆจะช่วยให้ธุรกิจสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำในตลาดได้ หรืออย่างน้อยก็ไม่กลืนหายไปในทะเลแห่งธุรกิจเดิมๆที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไร

ในวารสาร Petromat Today ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 นี้ ได้พูดถึงนวัตกรรมวัสดุใหม่ๆ ที่อาจสามารถตอบโจทย์การผลิตของคุณได้ แต่นอกจากวัสดุที่ดีแล้วในปัจจุบันนี้การออกแบบผลิตภัณฑ์ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเสริมให้สินค้ามีความแตกต่าง และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ตรงใจมากขึ้น โดยในวารสาร Petromat ฉบับนี้ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ Design Director และ Co-Founder แบรนด์ Qualy ในเรื่องการใช้วัสดุใหม่มาต่อยอดเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจผู้บริโภค ในหัวข้อ "Materials for Modern Lifestyles" ซึ่งบางทีคุณอาจได้แรงบันดาลใจ หรือนำประสบการณ์การลองถูกลองผิดของเราไปปรับใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับธุรกิจคุณได้ไม่มากก็น้อย

ในโอกาสนี้ Qualy ขอขอบคุณศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ ผู้จัดทำวารสาร Petromat Today ที่ให้โอกาสเราในการแชร์ประสบการณ์การใช้วัสดุใหม่ๆและการออกแบบให้ตรงใจผู้บริโภคในครั้งนี้

สามารถติดตามอ่านวารสาร Petromat Today ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 แบบเต็มๆได้ที่

http://www.petromat.org/home/petromat-today/