คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในงานสัมมนา “นวัตกรรมการออกแบบสู่ธุรกิจอีโค่และสร้างแบรนด์ด้วยฉลากสิ่งแวดล้อม”
เมื่อวันที่ 25 ก.ค. ที่ผ่านมา คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในงานสัมมนา “นวัตกรรมการออกแบบสู่ธุรกิจอีโค่และสร้างแบรนด์ด้วยฉลากสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพร้อมยกระดับสินค้าและแบรนด์ แก่ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมการออกแบบและที่เกี่ยวข้อง กว่า 120 คน

ซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายในงาน Thailand Industry Expo 2017 เมืองทองธานี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (VGREEN) และมีคุณชนากานต์ สันตยนนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม ITAP สวทช. เป็นประธานเปิดงาน

Qualy ขอขอบคุณคณะผู้จัดงานทุกฝ่ายที่ให้ความสนใจในสิ่งที่เราเชื่อมั่น และให้เกียรติเชิญไปเผยเแพร่แนวคิดการทำงานของบริษัทในครั้งนี้ค่ะ

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก https://www.nstda.or.th/th/news/11314