คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับรางวัล Shining Star Achievement Award ในวาระครบรอบ 15 ปี Talent Thai & Designers' Room 2017
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ในนามแบรนด์ Qualy ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผู้รังสรรค์โครงการ Talent Thai & Designers' Room ที่เป็นโครงการเพื่อสนับสนุนนักออกแบบไทยในสาขาต่างๆ และดำเนินการมายาวนานจวบจนปีที่ 15 ในปีนี้ เพื่อเข้ารับมอบรางวัล Shining Star Achievement Award ร่วมกับนักออกแบบชั้นนำของเมืองไทยในสาขาต่างๆ อีก 15 ท่าน ภายใต้ธีมงาน The Speed of Light เมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา โดยในงานนี้มีนักออกแบบที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมากมายเข้าร่วมงาน

Qualy ขอขอบคุณสำหรับรางวัลในครัุ้งนี้และที่มากไปกว่านั้นขอขอบคุณกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างสูงที่ทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถ และคอยเป็นแรงผลักดันที่ทำให้นักออกแบบไทยสามารถก้าวไปสู่ตลาดโลกได้อย่างมีคุณภาพและมั่นใจ ซึ่ง Qualy เองก็ได้รับการสนับสนุนอย่างอบอุ่นนี้เสมอมา เราหวังว่าโครงการนี้จะเติบโตต่อไปเรื่อยๆเพื่อสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่มาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชาติต่อไป