คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรพิเศษในโครงการ YECBK Season 2
จากความสำเร็จในการจัดหลักสูตร YECBK ครั้งที่ 1 ทางหอการค้าไทยได้กลับมาอีกครั้งกับโครงการ YECBK Season 2 ที่รับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่อยากต่อยอดธุรกิจทั้งของตนเองและเพื่อนๆร่วมโครงการ พร้อมมีส่วนร่วมกับโครงการต่างๆของหอการค้าไทยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชาติตามนโยบาย "Thailand 4.0" โดยในคราวนี้ ทางหอการค้าไทยได้ให้เกียรติเชิญคุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ บริษัท นิว อาไรวา จำกัดเป็นวิทยากรพิเศษเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การสร้างแบรนด์แบบ Qualy ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับยฟังและนำไปเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่

https://docs.google.com/…/1_EOZug359AGlV4ttPEW_J_Zpwq…/edit…

ตั้งแต่ 16 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายนนี้เท่านั้น