คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในงานเสวนา "โอกาสทางการตลาด สำหรับสินค้าไลฟ์สไตล์เพื่อการส่งออก" โดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจข
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ Qualy ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในงานเสวนา "โอกาสทางการตลาด สำหรับสินค้าไลฟ์สไตล์เพื่อการส่งออก" หนึ่งในโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SME จัดโดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สสว. และ SME Channel

โดยในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาเป็นจำนวนมาก โดยประกอบด้วยผู้ประกอบการด้านสินค้าไลฟ์สไตล์และผู้สนใจต่างๆ
Qualy ขอขอบคุณถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับโอกาสในครั้งนี้ และหวังว่าผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านคงได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ของเราไม่มากก็น้อยค่ะ