บริษัทเซ็นหลุยส์ พลาส-โมล์ด จำกัด เข้ารับรางวัล PM Award 2018 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้แทนบริษัทเซ็นหลุยส์ พลาส-โมล์ด จำกัด ได้เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 (The Prime Minister's Industry Award 2018) โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลสาขา อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ในนามบริษัทเซ็นหลุยส์ พลาส-โมล์ด จำกัด ขอขอบคุณ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และกระทรวงอุตสาหกรรม ที่เล็งเห็นสิ่งที่บริษัทฯ มุ่งมั่นและทำมาตลอด และให้เกียรติคัดเลือกให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะ