คุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ รับรางวัล 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา คุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ Marketing Director แบรนด์ Qualy ได้เข้ารับรางวัล 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ CMMU College of Management Mahidol University

Qualy ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้ด้วยค่ะ