Qualy ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มาแบ่งปันประสบการณ์การบุกตลาดโลกแก่นักออกแบบรุ่นใหม่
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมาคุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทนิว อาไรวา จำกัด แบรนด์ Qualy ได้รับเกียรติจากจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การวางกลยุทธ์และการทำตลาดโลกให้แก่นักออกแบบรุ่นใหม่ในโครงการ Talent Thai 2019 จำนวน 37 แบรนด์

Qualy ขอขอบคุณจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างสูงที่ให้ความไว้วางใจ และมอบโอกาสให้เราได้แบ่งปันและทำความรู้จักกับนักออกแบบรุ่นใหม่ในครั้งนี้ และหวังว่าประสบการณ์ของเราจะเป็นประโยชน์แก่นักออกแบบทุกท่านไม่มากก็น้อยค่ะ