Qualy เข้าร่วมเสวนา "นวัตกรรมพลาสติกรักษ์โลก จุดเปลี่ยนสู่ความยั่งยืน" โดยสถาบันพลาสติก นำโดยศูนย์ข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก หลายฝ่ายกำลังให้ความสนใจกับ CIrcular Economy และวงการพลาสติกกำลังปรับตัวให้การใช้พลาสติกมีความยั่งยืนมากขึ้นเพื่อสิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้ Qualy ได้รับเชิญให้เป็นส่วนหนึ่งของการเสวนาเรื่อง "นวัตกรรมพลาสติกรักษ์โลก จุดเปลี่ยนสู่ความยั่งยืน" เพื่อแบ่งปันแนวความคิดของคนตัวเล็กๆ ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีขึ้น

Qualy ขอขอบคุณสถาบันพลาสติกที่ให้เกียริตและให้โอกาสเราได้แบ่งปันประสบการณ์ในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมเสวนาและผู้สนใจเข้ารับฟังทุกท่านที่ให้ความสนใจเป็นอย่างดี เราหวังว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ มาร่วมสร้างโลกใหม่ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วันนี้กันนะคะ