Qualy ได้รับเชิญไปร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้านการออกแบบให้แก่อุตสาหกรรมเครื่องเขินเพื่อเปลี่ยนถ่ายสู่อุตสาหกรรมไลฟ์ไตล์ Qualy ได้รับเชิญไปร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้านการออกแบบให้แก่อุตสาหกรรมเครื่องเขินเพื่อเปลี่ยนถ่ายสู่อุตสาหกรรมไลฟ์ไตล์ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา