นักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่างเข้าเยี่ยมชม Qualy
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา Qualy ได้มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 27 คนเข้าทัศนศึกษาดูการทำงานของ Qualy และรับฟังการบรรยายด้านการออกแบบจากคุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ และผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ Qualy รวมทั้งคุณพิทักษ์ โคตรดก ที่มาแบ่งปันกระสบการณ์การทำงานในฐานะศิษย์เก่าวิทยาลัยเพาะช่าง

Qualy หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเยี่ยมชมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่น้องๆไม่มากก็น้อย เพื่อร่วมสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพต่อไปค่ะ