Qualy ต้อนรับน้องๆมัธยม ที่สนใจในอาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์เข้าเยี่ยมชมบริษัท
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา Qualy ได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัท Onces Thailand บริษัทแนะแนวการศึกษาและอาชีพให้แก่น้องๆนักเรียน นักศึกษา และได้นำน้องๆนักเรียนจำนวน 18 คนเข้าฟังการบรรยายเกี่ยวกับอาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์ แนวคิดการทำงาน และการทำธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเยี่ยมชมการทำงานในส่วนต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและช่วยน้องๆค้นหาความชื่นชอบเพื่อที่จะเลือกเรียนต่อและทำอาชีพในฝันในอนาคตได้ถูกทาง

Qualy ขอขอบคุณบริษัท Onces Thailand ที่เปิดโอกาสให้เราได้มีส่วนในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่น้องๆ และเผยแพร่ความสำคัญของอาชีพนักออกแบบที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนและส่งผลถึงโลกได้ และหวังว่าน้องๆจะได้รับความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปต่อยอดหรือค้นหาความถนัดของตัวเองได้เร็วขึ้นค่ะ