Qualy ได้รับเชิญเป็นส่วนหนึ่งในการแชร์ประสบการณ์การแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างสร้างสรรค์ ในงาน Trash Talk
ปัญหาขยะกำลังรุมเร้าและคุกคามสิ่งแวดล้อมมากขึ้นทุกวัน การแก้ปัญหาขยะต่างๆ ที่ไม่ได้มีเพียงขยะพลาสติกนั้นจำเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ความจริงใจ และมุ่งมั่นที่จะเริ่มต้นแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา Qualy จึงได้ตอบรับร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน Trash Talk การบรรยายเชิงเสวนาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาขยะอย่างสร้างสรรค์จากประสบการณ์การทำงานจริง และรับฟังแนวความคิดและประสบการณ์การจัดการกับขยะของหน่วยงานต่างๆทั้งบริษัทเอกชน ศิลปิน และผู้ที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมในทุกรูปแบบ จัดโดย Hacker House โดยได้รับการสนับสนุนและเอื้อเฟื้อสถานที่อย่างดีจาก อสมท

ในงานนี้เราได้รับฟังวิธีการทำงาน แนวความคิด และความมุ่งมั่นเพื่อการจัดการขยะจากผู้ที่ลงมือทำจริง เช่น Moreloop ผู้นำขยะจากการผลิตสิ่งทอ และแฟชั่นที่เปลี่ยนไว มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดขยะสิ่งทอที่กลายเป็นขยะแม้จะยังไม่เคยถูกใช้ก็ตาม ซึ่งช่วยลด Carbon fottprint ได้เป็นจำนวนมาก

Gepp Sa-Ard แอปพริเคชั่นเก็บขยะที่แยกแล้ว เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการแยกขยะอย่างถูกต้อง และวางแผนการเก็บเพื่อช่วยลดการใช้พลังงาน

Wishulada ศิลปินที่ทำขยะพลาสติกมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะเพื่อถ่ายทอดและกระตุ้นให้คนหันมามองปัญหานี้อย่างจริงจังมากขึ้น

SOS : Scholar of Sustinance ที่พยายามจัดการเรื่อง Food waste เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมพร้อมลดปริมาณขยะชีวภาพไปได้จำนวนมาก

SCG บางซื่อโมเดล แผนการจัดการขยะภายในองค์กรขนาดใหญ่ ปลูกฝังพฤติกรรมและความรู้ในการแยกขยะ และมีการวิจัยปรับเปลี่ยนแผนให้ลงตัวกับรูปแบบขององค์กร ที่สามารถปรับใช้กับที่อื่นๆก็ได้

และอีกมากมายประสบการณ์ดีๆที่ทุกคนนำมาแบ่งปันในครั้งนี้ Qualy ขอขอบคุณ Hacker House ที่ทำให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการเสวนาเชิงบรรยายในครั้งนี้ และหวังว่านับจากนี้ไป เราจะมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเพื่อช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมของเรากันนะคะ