นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย Stamford พรีเซ้นภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ Qualy
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา Qualy ได้มีโอกาสต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัย Stamford เพื่อนำเสนอภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ Qualy ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมายไปในวิชา Advertising Photography โดย อ.โจนัส ซึ่งในครั้งนี้ นักศึกษาได้ทำการบ้านมาเป็ฯอย่างดี และถ่ายทอดภาพถ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์แนวความคิดของสินค้าได้อย่างน่าสนใจและแปลกใหม่เป็นอย่างมาก

Qualy ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย Stamford และอาจารย์รวมถึงนักศึกษาทุกท่านที่ได้ตั้งใจทำผลงานในครั้งนี้ และขออวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไป