คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ เข้าร่วมงานมอบประกาศนียบัตรและร่วมนำเสนอผลงานการออกแบบในโครงการ Upcycling Upstyling
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ แบรนด์ Qualy ได้เข้าร่วมงานมอบประกาศนียบัตรและร่วมนำเสนอผลงานการออกแบบหลอดกระดาษ และตู้แยกขยะแก้วกาแฟให้แก่ผู้ประกอบการบริษัท KMP และ TPBI ภายใต้โครงการ Upcycling Upstyling จัดโดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโครงการผสานความร่วมมือจากผู้ประกอบการ 19 บริษัท เข้ากับนักออกแบบ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้เป็นผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลที่สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยมีคุณปฎิญาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดพิธีและมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้

#upcyclingupstyling