Qualy ได้รับรางวัล IP Champion 2020 สาขาสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ การปกป้องทรัพย์สินทางปัญหานับเป็นอาวุธลับในการทำธุรกิจ และเป็นสิ่งที่ Qualy ให้ความสำคัญและจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น
จากการร่วมส่งประกวดผลิตภัณฑ์ที่มีแนวความคิดเป็นเอกลักษณ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ และสังคม สิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา Qualy จึงได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล IP Champion ประจำปี 2020 ในสาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประเภทกิจการขนาดกลางและเล็ก จากผลงาน Cactus Doorstop ที่กั้นประตูทรงกระบองเพชรที่ไม่ต้องก้มล้มไปหยิบ และใช้ได้กับคนทุกเพศทุกวัย

Qualy ขอขอบคุณคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญหาทุกท่านที่ได้ให้เกียรติคัดเลือกเราให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ นอกจากนี้ภายในงานยังมีผลิตภัณฑ์ Showcase ต่างๆที่น่าสนใจจากเหล่านักคิด นักวิจัยทั้งหลายที่มาแสดงให้เห็นอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ