บทสัมภาษณ์คุณธีรชัยเรื่องการออกแบบที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่โดยนิตยสาร All Around Plastics เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน พฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยน ผู้ประกอบการจะรับมืออย่างไรในช่วงเวลาที่วิกฤติรุมเร้าทุกด้าน นิตยการ All Around Plastics โดย SCG จึงได้ค้นหาเรื่องราวการปรับตัวของบริษัทผู้ประกอบการต่างๆที่ใช้การออกแบบ และเทคนิคต่างๆในการปรับตัวเพื่อเอาชะวิกฤติและชนะใจผู้บริโภคในยุคโควิดนี้ได้
และ Qualy ก็ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการสัมภาษณ์เพื่อแบ่งปันแนวความคิดการออกแบบและการใช้วัสดุรีไซเคิลมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ตามแนวความคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆ

สามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษในลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ

ภาษาไทย
https://www.allaroundplastics.com/article/business-tips/8416

ภาษาอังกฤษ
https://www.allaroundplastics.com/en/article/business-tips-en/8418


Circular design product ผลิตภัณฑ์ ดีไซน์ การออกแบบ Circular Economy