นักศึกษาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเยี่ยมชม Qualy
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา Qualy ได้ทีโอกาสต้อนรับคณะนักศึกษาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะอาจารย์รวม 35 คน เข้าเยี่ยมชมบริษัท และรับฟังการบรรยายด้านการออกแบบและการผลิตของผลิตภัณฑ์ Qualy เพื่อสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา

Qualy หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทัศนศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาไม่มากก็น้อยค่ะ