คุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้ร่วมการบันทึกเทปสัมภาษณ์ ช่วง Business Innovation ในรายการ New @ 7 am โดยสามาร...
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย ณ งานสัมมนาความรู้การออกแบบของอุตสาหกรรม ภายใต...
The Department of Intellectual Property and World Intellectual Property Organization (WIPO) team visit Qu...
Qualy was invited to be a guess speaker under the topic "Design products to compete in the world mar...
Qualy was invited to be a special lecturer to share their experience to student from School of Business A...
Qualy ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ ให้แก่คณะนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโน...
Qualy ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา Thailand Trust Mark
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย ณ งานสัมมนา Design Forum by Thai-IDC : CREATE ...
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
Qualy ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ ณ ภาควิชานิเทศน์ศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Qualy ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “Design Concept ได้มาอย่างไร? การสร้างแนวคิดรวบยอดในการออก...
QUALY design team ขึ้นรับรางวัล Design Excellence Awards 2016 (Demark) จากผลงาน ELE / BEAR TAPE DISPENSER
Qualy ได้รับรางวัล Silver Award ในการประกวด 2nd ASEAN Plastics Awards 2016
Mr. Elmar Bouma และคุณพันทิพา สุทธปัญญา ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ให้เกียรติเ...
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Success case การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประตูสู่ควา...
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย "Success Case: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประตูสู่ความสำเร็จ" โดยคุณธีรชัย ศุภเมธี...
คุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญร่วมเสวนาในหัวข้อ “Spring up your network to the world (III) “Go Global...
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญเป็น 1 ในแขกรับเชิญพิเศษในการเสวนา “ปลดล็อคธุรกิจ ต่อยอดความสำเร็จ ด้...
ขอเชิญร่วมฟังเสวนาเรื่อง "Go Global ด้วยนวัตกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์" โดยคุณทศพล ศุภเมธ...
ขอเชิญร่วมงานเสวนาในหัวข้อ "ปลดล็อคธุรกิจ ต่อยอดความสำเร็จ ด้วยเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์" โดยคุณ ธีรช...