อนาคตของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์จะเป็นอย่างไรเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็น "Startup"? พบมุมม...
Mr. Teerachai Suppameteekulwat was invited to be one of the lecturer in the seminar "IP Tools : Too...
Qualy's Icosa Lamp and Sweet Tweet won the Gold Award and Silver Award from the 3rd Thailand Plastic ...
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรพิเศษในโครงการ YECBK Season 2
ทีมงาน Demark Awards เข้าถ่ายทำการสัมภาษณ์คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ในโอกาสครบรอบ 10 ปี Demark
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับรางวัล Shining Star Achievement Award ในวาระครบรอบ 15 ปี Talent Thai & De...
Qualy เข้ารับรางวัลสาขา "โดดเด่นด้านการตลาด" จาก SME Thailand Inno Awards 2017
Qualy ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานเสวนา "Sacict Smart Craft" โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเท...
Qualy was featured in the design and branding book "文创品牌告诉你" from Taiwan
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในงานสัมมนา “นวัตกรรมการออกแบบสู่ธุรกิจอีโค่แล...
Qualy ร่วมจัดแสดงสินค้าในงานเปิดตัวเว็บไซต์ http://www.thailandpresents.com ของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ก...
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นด้านการออกแบบ ณ จังหวัดลำพูน
Qualy ให้สัมภาษณ์ในกิจกรรม Talk Show On Stage ภายในงาน Tmark festival' 17 ณ ห้างสรรพสินค้าEmquartier
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นด้านการออกแบบ ณ จังหวัดเชียงใหม่
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การสร้างผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (...
Qualy is now exhibit in Slow Hand Design Exhibition in Milan.
ชีวิตยุคนี้ อยู่ดีด้วยนวัตกรรมวัสดุ
คุณทศพลเข้ารับเข็มพระราชทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในฐานะ Outstanding Management Reci...
Qualy ได้ร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าต้นแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ออกแบบให้โดนใจ ในยุค 4.0”