นักศึกษาภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ ชั้นปีที่ 2 เข้าเยี่ยมชมโรงงาน Qualy
คุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ รับรางวัล 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล
Portuguese master degree students from the College of management, Mahidol University (CMMU) visit Qualy
บริษัทเซ็นหลุยส์ พลาส-โมล์ด จำกัด เข้ารับรางวัล PM Award 2018
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในงานเสวนา "โอกาสทางการตลาด สำหรับสินค้าไลฟ์สไตล...
Many brands join us for the 1st Brands Conference 2018
Qualy ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อการออกแบบผลิตภัณฑ์ แก่นักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศ...
Qualy Design Director and Marketing Director while visiting our Chinese distributor office
Qualy ได้รับรางวัล Asean Plastic Awards 2018
Qualy และ Thinkk เข้ารับรางวัล Demark Awards 2018 จากผลงาน Hill Pot
นักศึกษาภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ ชั้นปีที่ 2 เข้าเยี่ยมชมโรงงาน Qualy
คุณธีรชัย ศภเมธีกูลวัฒน์ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนาในงานแถลงข่าวเปิดโครงการพัฒนาผู้นำธุรกิจสร้างสรรค์ ปีงบประ...
อนาคตของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์จะเป็นอย่างไรเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็น "Startup"? พบมุมม...
Mr. Teerachai Suppameteekulwat was invited to be one of the lecturer in the seminar "IP Tools : Too...
Qualy's Icosa Lamp and Sweet Tweet won the Gold Award and Silver Award from the 3rd Thailand Plastic ...
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรพิเศษในโครงการ YECBK Season 2
ทีมงาน Demark Awards เข้าถ่ายทำการสัมภาษณ์คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ในโอกาสครบรอบ 10 ปี Demark
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับรางวัล Shining Star Achievement Award ในวาระครบรอบ 15 ปี Talent Thai & De...
Qualy เข้ารับรางวัลสาขา "โดดเด่นด้านการตลาด" จาก SME Thailand Inno Awards 2017
Qualy ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานเสวนา "Sacict Smart Craft" โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเท...