นักศึกษาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเยี่ยมชม Qualy
นักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่างเข้าเยี่ยมชม Qualy
สสวท. สัมภาษณ์คุณธีรชัย เกี่ยวกับประสบการณ์ในการใช้แนวคิดเชิงออกแบบ
Qualy ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การทำงาน
Qualy ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มาแบ่งปันประสบการณ์การบุกตลาดโลกแก่นั...
Qualy ได้รับเชิญไปร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้านการออกแบบให้แก่อุตสาหกรรมเครื่องเขินเพื่อเปลี่ยนถ่ายสู่อุตสาหก...
Qualy เข้าร่วมเสวนา "นวัตกรรมพลาสติกรักษ์โลก จุดเปลี่ยนสู่ความยั่งยืน" โดยสถาบันพลาสติก นำโดยศู...
Qualy was invited to be a guest speaker in Taiwan
Qualy is now in Taiwan for the 2019 A+ Creative Festival - “Cultural Heritage and Modern Design of Thaila...
Qualy เข้ารับรางวัล Thailand Green Design Awards
นักศึกษาภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ ชั้นปีที่ 2 เข้าเยี่ยมชมโรงงาน Qualy
คุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ รับรางวัล 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล
Portuguese master degree students from the College of management, Mahidol University (CMMU) visit Qualy
บริษัทเซ็นหลุยส์ พลาส-โมล์ด จำกัด เข้ารับรางวัล PM Award 2018
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในงานเสวนา "โอกาสทางการตลาด สำหรับสินค้าไลฟ์สไตล...
Many brands join us for the 1st Brands Conference 2018
Qualy ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อการออกแบบผลิตภัณฑ์ แก่นักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศ...
Qualy Design Director and Marketing Director while visiting our Chinese distributor office
Qualy ได้รับรางวัล Asean Plastic Awards 2018
Qualy และ Thinkk เข้ารับรางวัล Demark Awards 2018 จากผลงาน Hill Pot