22.03.15 สัมนาเชิงวิชาการ "ออกแบบให้แบบออก" ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
FINAL PRESENTATION DAY : PRODUCT DESIGN PROJECT OF " MOU WITH QUALY # 2 "
30 April 2015 / เวิร์กช็อป “Packaging 360° หัวข้อ “เข้าใจกระบวนการและเส้นทางต้นน้ำสู่ปลายน้ำ พร้อมกลุ่มผู...
SALE DAY @ BIG BIH_April 2015
Thank you "Baan lae Suan" team for coming to visit Qualy store
Seminar "GAINING COMPETITIVENESS WITH PACKAGING STRATEGY”
เวิร์กช็อป “Packaging 360° ”
Visiting Qualy Factory Thailand