Category: Event

Qualy ร่วมเสวนา “ผลิต ใช้ วนกลับ ปิดลูปด้วย PCR (Post consumer recycled)”

PCR (Post Consumer Recycled) คือเม็ดพลาสติกที่แปรรูปมาจากวัสดุพลาสติกที่ผู้ใช้งาน ไม่ได้ใช้แล้ว โดยการนำมาแปรรูปให้เพื่อสามารถนำกลับมาใช้ได้ ปัจจัยสำคัญในการรีไซเคิลให้ได้พลาสติกคุณภาพดีกลับมาใช้ คือการคัดแยกขยะที่ดี ความสะอาดของขยะ ตั้งแต่ต้นทาง เมื่อได้ขยะสะอาดมา จะช่วยลดขั้นตอน และต้นทุนในการรีไซเคิลได้มาก ต้นทุนที่ต่ำลงจะส่งผลให้เกิดการใช้พลาสติกรีไซเคิลแทนการใช้วัสดุใหม่มากขึ้น Seminar “ผลิต ใช้ วนกลับ ปิดลูปพลาสติกด้วย PCR ” แลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับ PCR การนำไปใช้ประโยชน์ และ Trend ของ…

นักศึกษาด้านการออกแบบ ม.เกษตร เยือน Qualy

นักออกแบบเป็นผู้กำหนดความเป็นไปของสิ่งที่ถูกออกแบบ วิชาชีพนักออกแบบจึงสำคัญ นศ. ที่จะเติบโตไปเป็นนักออกแบบในวันหน้า จึงต้องมีจิตสำนึก และความรู้ความสามารถในการออกแบบได้อย่างรับผิดชอบ สาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาที่เน้นผลิตนักออกแบบที่มีความใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมนำอาจารย์ และนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 รวมจำนวน 47 คน เข้าเยี่ยมชม Qualy Design Space เมื่อเสาร์ที่ผ่านมา (12 มีนาคม) พร้อมเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ การออกแบบเพื่อโลกที่ยั่งยืน “Design…

Qualy ร่วมพัฒนาและผลิตเครื่อง PAPR ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

เรากำลังอยู่ในช่วงวิกฤติของ Covid-19 และสถานการณ์กำลังเลวร้ายลงเรื่อยๆ ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านกำลังต่อสู้กับการเจ็บป่วยและสูญเสียอย่างไม่ย่อท้อ รวมทั้งหลายหน่วยงานกำลังช่วยกันสนับสนุนสรรพกำลังเพื่อทำให้วิกฤตินี้เบาบางลงอย่างมีการสูญเสียน้อยที่สุด ทีม THAIMIC หรือ สหศาสตร์ จึงได้รวมผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มาร่วมกันค้นคิด ประดิษฐ์ ดัดแปลง อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นและขาดแคลน อย่างถูกหลักวิชาการ ปลอดภัยต่อบุคคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยประกอบด้วยทีมอาสา ที่ได้รับอนุญาตให้มาร่วมงาน อาทิเช่น อาจารย์ภาควิชาวิญญีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าจากคณะวิศวกรรมศาตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ ผู้ชำนาญการสาขาต่างๆ…

บทสัมภาษณ์คุณธีรชัย Design Director แบรนด์ Qualy โดย A Day magazine.

ทำธุรกิจยุคนี้ต้องมีความ Creative จึงจะอยู่รอด A Day magazine จึงได้รวบรวม 30 ธุรกิจที่น่าสนใจและมีมุมมมองที่น่าชวนเอาไปขบคิดและดำเนินรอยตามในแวดวงต่างๆ ทั้งแฟชั่น ของกิน ของใช้ในบ้าน ของตกแต่งบ้าน ไปจนถึงนิยาย และยาสีฟัน ย่อยจนอ่านง่ายและคู่ควรในการเก็บเป็นตำรา inspiration สำหรับทำธุรกิจ ที่สำคัญ Qualy ยังได้รับเกียรติให้เป็น 1 ใบแบรนด์สินค้าที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์และความมุ่งมั่นในการสร้างแบรนด์ของเราตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน จนออกมาเป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างในทุกวันนี้ สามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มของคุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ Design Director…

บทสัมภาษณ์คุณธีรชัยเรื่องการออกแบบที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่โดยนิตยสาร All Around Plastics

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน พฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยน ผู้ประกอบการจะรับมืออย่างไรในช่วงเวลาที่วิกฤติรุมเร้าทุกด้าน นิตยการ All Around Plastics โดย SCG จึงได้ค้นหาเรื่องราวการปรับตัวของบริษัทผู้ประกอบการต่างๆที่ใช้การออกแบบ และเทคนิคต่างๆในการปรับตัวเพื่อเอาชะวิกฤติและชนะใจผู้บริโภคในยุคโควิดนี้ได้และ Qualy ก็ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการสัมภาษณ์เพื่อแบ่งปันแนวความคิดการออกแบบและการใช้วัสดุรีไซเคิลมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ตามแนวความคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆ สามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษในลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ ภาษาไทยhttps://www.allaroundplastics.com/article/business-tips/8416 For English https://www.allaroundplastics.com/en/article/business-tips-en/8418

นักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาศิลปากร เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงาน Qualy

เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการออกแบบพลาสติกมากขึ้น วันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา Qualy จึงได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาศิลปากร พร้อมคณะอาจารย์จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงาน และฟังการบรรยายเกี่ยวกับแนวความคิดในการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวความคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งน้องๆก็ได้ให้ความสนใจและสอบถามถึงส่วนต่างๆในโรงงานอย่างประตือรือร้น Qualy หวังว่าการเยี่ยมชมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาไม่มากก็น้อยและหวังว่าน้องๆจะเติบโตขึ้นไปเป็นนักออกแบบที่มีแนวคิดห่วงใยสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นนะคะ

คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ เป็นที่ปรึกษาในโครงการ Beyond Plastic

จบลงไปอย่างสวยงามสำหรับโครงการ Beyond Plastic อีกโครงการดีๆที่สนับสนุนผู้ที่นใจดำเนินธุรกิจด้วยสินค้าพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ แบรนด์ Qualy ได้มีส่วนร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการต่างๆในการพัฒนาชิ้นงานพลาสติกตามแนวคิด Circular Economy ซึ่งผลงานตัวอย่างที่ได้มาจากการทำงานในโครงการนี้จะจัดแสดงในงาน Style ปี 2021 แล้วมารอติดตามชมกันนะคะ

Qualy ได้รับเกียรติร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความคิดด้านไอเดียของผลิตภัณฑ์สุดสร้างสรรค์ในหัวข้อ “Upcycling-Upstyling Showcase”

แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนจะเป็นเพียงทฤษฎีที่ไม่มีประโยชน์ หากไม่มีใครนำมาปรับใช้ในสถาการณ์จริงเพื่อรับมือกับวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน GC จึงได้จัดงาน GC Circular Living Symposium 2020: Tomorrow Together ขึ้น และรวบรวมนักคิด นักพัฒนา นักปฏิบัติ ผู้นำในสาขาต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงโลกด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนมาแบ่งปันความคิดและประสบการณ์ ให้แก่ผู้สนใจทุกท่าน และในครั้งนี้คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ Qualy ก็ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรในการแบ่งปันประสบการณ์ด้านไอเดียของผลิตภัณฑ์สุดสร้างสรรค์ในหัวข้อ “Upcycling-Upstyling Showcase” จากโครงการที่เราทำร่วมกับบริษัททีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)…