นักศึกษาด้านการออกแบบ ม.เกษตร เยือน Qualy

นักออกแบบเป็นผู้กำหนดความเป็นไปของสิ่งที่ถูกออกแบบ วิชาชีพนักออกแบบจึงสำคัญ นศ. ที่จะเติบโตไปเป็นนักออกแบบในวันหน้า จึงต้องมีจิตสำนึก และความรู้ความสามารถในการออกแบบได้อย่างรับผิดชอบ

สาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาที่เน้นผลิตนักออกแบบที่มีความใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมนำอาจารย์ และนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 รวมจำนวน 47 คน เข้าเยี่ยมชม Qualy Design Space เมื่อเสาร์ที่ผ่านมา (12 มีนาคม) พร้อมเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ การออกแบบเพื่อโลกที่ยั่งยืน “Design for a Sustainable World” โดยวิทยากร คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ Design Director และผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ Qualy

การบรรยายมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบที่รับผิดชอบต่อโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals หรือ SDGS และแนวคิด ’เศรษฐกิจหมุนเวียน’ เทคนิคการออกแบบที่สามารถทำได้จริงพร้อมกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริง และเข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จริง พร้อมพูดคุยกับอาจารย์ และนิสิตเพื่อแลกเปลี่ยนไอเดีย

หมดยุคของการผลาญทรัพยากรแบบขาดความรับผิดชอบแล้ว เราขอฝากความหวังไว้กับคนรุ่นใหม่ในการดูแลความยั่งยืนของโลกต่อไป

ขอบคุณรูปภาพจาก IPDI หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ ม.เกษตรศาสตร์