ICHITAN

อิชิตัน คือหนึ่งในพันธมิตรที่ได้ริเริ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนกับเรา โดยมอบขวด PET ที่เสียจากกระบวนการผลิตจำนวน 10 ตัน และงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนโครงการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลจากขยะขวด PET 100%

ผลิตภัณฑ์ชุดนี้ได้ถูกนำไปจัดแสดงในงาน Maison & Object ประเทศฝรั่งเศส และงาน Ambiente ประเทศเยอรมนี และได้รับการยอมรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมชมงาน