เกี่ยวกับเรา

Qualy แบรนด์ผลิตภัณฑ์มีดีไซน์ของคนไทย ที่เชื่อในพลังของการออกแบบเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนไปพร้อมๆกับการปกป้องโลกให้ดีกว่าเดิม ปรัชญาการทำงานของเราคือการเคารพในธรรมชาติและทำให้ชีวิตของมนุษย์ดีขึ้น จึงทำให้เราต้องทำงานหนักเพื่อออกแบบทุกผลิตภัณฑ์ให้มีความคิดสร้างสรรค์ ประโยชน์ใช้สอย นำความสุขและรอยยิ้มมาแก่ผู้ที่พบเห็น และเรายังอุทิศตนเพื่อสร้างความยั่งยืนและเป็นตัวอย่างของแบรนด์ดีไซน์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

ออกแบบเพื่อโลกที่ยั่งยืน

หนึ่งในเรื่องใหญ่ ที่สร้างผลกระทบโดยตรงต่อทุกชีวิตบนโลกนี้คือ “ปัญหาสิ่งแวดล้อม” ในทัศนะของเราเห็นว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่และสำคัญกว่าปัญหาเศรษฐกิจ ,สังคม ,การเมือง หรือปัญหาอื่นๆที่เป็นปัญหาเฉพาะกับมนุษย์เท่านั้น หากระบบนิเวศเสียหาย เกิดภัยธรรมชาติรุนแรง ทรัพยากรขาดแคลน ย่อมเกิดปัญหาเศรษฐกิจ, สังคมและปัญหาอื่นๆ ตามมา

ไม่มีโลกก็ไม่มีเรา No earth no us

เมื่อตระหนักได้ถึงความสำคัญนี้ เราไม่อาจเพิกเฉยต่อไปได้ จึงเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่า เราจะเริ่มมีส่วนสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรบ้าง จากศักยภาพที่เรามี

ที่ผ่านมา เราให้ความสำคัญกับการสร้าง “ความสุข” ด้วยความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานออกแบบที่สร้างรอยยิ้มให้คนทั่วโลก โดยที่มีแนวคิดด้าน “ความยั่งยืน” เป็นหนึ่งในองค์ประกอบ

นับจากนี้ไป แนวคิดเรื่องความยั่งยืน จะมีความสำคัญ เข้มข้นจริงจังมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะสิ่งที่เราต้องการสร้าง คือความสุขแบบไม่ฉาบฉวย

แนวคิดด้านความยั่งยืนที่เรานำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะมุ่งเน้นการออกแบบเชิงนิเวศ ( eco-design ) และเศรษฐกิจหมุนเวียน ( circular economy ) โดยมีหลักการดังนี้

1.ในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การผลิต การขนส่ง การใช้งาน ไปจนถึงการจัดการหลังสิ้นสุดอายุการใช้งาน จะถูกออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ใช้พลังงานให้ต่ำ และสร้างมลพิษให้น้อยที่สุด

2.เลือกวัสดุรีไซเคิลมาใช้ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และลดการพึ่งพาทรัพยากรใหม่

3.ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบจะสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน

4.ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ที่สนับสนุนแนวคิดด้านความยั่งยืน

แม้ว่าในปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมกำลังเริ่มเข้าสู่ขั้นวิกฤติ แต่เรามีความเชื่อว่า ยังไม่สายหากเราทุกคนจะร่วมช่วยกันสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มต้นแบบง่าย ๆ จากตัวเราเอง และ Qualy จะเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมช่วยสร้างโลกที่ดีขึ้นไปด้วยกัน

 

วัสดุรีไซเคิลที่เราใช้

แหอวนปลดระวางจากโครงการ ‘NET FREE SEAS’ โดย EJF’s 

Qualy ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการโดยรับซื้อแหอวนที่เก็บกู้โดยชาวประมงท้องถิ่นผ่านโครงการ Net Free Seas โดย EJF มาใช้เป็นวัสดุตั้งต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่งบ้าน และผลิตภัณฑ์ที่ช่วยป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส Covid-19 ตามแนวความคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อช่วยลดขยะพลาสติกที่อาจเล็ดรอดลงสู่ทะเล ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ๆ ที่มากไปกว่านั้นยังเป็นช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชาวประมงท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบการการแพร่ระบาดครั้งนี้

ถุงพลาสติกและฟิล์มพลาสติกที่ได้รับบริจาคผ่านโครงการ “วน”

“วน” เป็นโครงการที่เริ่มต้นขึ้นจากคนกลุ่มเล็กๆในบริษัท TPBI ที่ต้องการรวมรวมขยะพลาสติกกลับมารีไซเคิลเพื่อใช้ใหม่อย่างเป็นระบบ และขยายโครงการไปสู่สาธารณะ ในชุมชน สถานศึกษา และองค์กรต่างๆ โดยรับบริจาคพลาสติกและฟิล์มพลาสติกสะอาดชนิดที่ยืดได้ เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นถุงพลาสติกใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน และช่วยลดการฝังกลบ

Qualy ได้ร่วมมือกับ “วน” โดยการรับซื้อวัสดุพลาสติกรีไซเคิลจากถุงพลาสติกเหล่านี้เพื่อนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อช่วยยืดวงจรชีวิตของพลาสติกให้ยาวนานยิ่งขึ้นและถูกใช้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

ขวด PET รีไซเคิลจากขยะครัวเรือนและขยะจากอุตสาหกรรม

PET เป็นหนึ่งในวัสดุที่นิยมใช้ผลิตเป็นขวดเครื่องดื่ม สามารถใช้งานได้หลายหลายรูปแบบ และนำมารีไซเคิลซ้ำได้เรื่อยๆQualy ตั้งใจเลือกวัสดุ PET รีไซเคิลมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยลดการพึ่งพาวัสดุใหม่ที่จำเป็นต้องสกัดจากน้ำมันดิบและแก๊สจากธรรมชาติในการผลิต รวมทั้งยังช่วยลดภาระให้แก่ธรรมชาติในการกำจัดอีกด้วย

ฝาขวดน้ำรีไซเคิล จาก PRECIOUS PLASTIC BANGKOK

Qualy ได้ร่วมมือกับ Precious Plastic Bangkok ในการนำฝาขวดน้ำที่ได้รับบริจาคมาทดลองสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อค้นหาความเป็นไปได้ในการใช้เป็นตัวเลือกวัสดุที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน

 

GREEN MATERIALS

GREEN ABS

Green ABS คือวัสดุชนิด ABS ที่มีส่วนผสมของยางพาราธรรมชาติทดแทนการใช้ยางสังเคราะห์ในการผลิตวัสดุ เพื่อช่วยลดการใช้สารเคมี แป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยอุดหนุนชาวสวนยางจากวิกฤติราคายาง

GREEN ABS + WOOD COMPOSITE

Green ABS + Wood Composite คือวัสดุชนิด Green ABS ที่มีส่วนผสมของยางพาราธรรมชาติ และเพิ่มสัดส่วนของผงไม้เพื่อลดปริมาณพลาสติกในวัสดุ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ได้รูปลักษณ์และกลิ่นที่เป็นธรรมชาติเหมือนไม้ และรีไซเคิลได้อีกด้วย

 

บรรจุภัณฑ์ที่รักษ์สิ่งแวดล้อม

นอกจากผลิตภัณฑ์ที่เราใส่ใจในทุกรายละเอียดแล้ว บรรจุภัณฑ์ก็ถูกออกแบบให้สามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ได้ดี ใช้วัสดุให้น้อยที่สุด และต้องสามารถรีไซเคิลได้ เราจึงเลือกใช้กระดาษรีไซเคิลมาผลิต พิมพ์สีเดียวด้วยหมึกถั่วเหลือง เพื่อลดขยะและของเสียจากการพิมพ์สีเหลื่อม นอกจากนั้น บรรจุภัณฑ์ทุกชิ้นยังถูกออกแบบให้สื่อสารเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างตรงไปตรงมา เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านใน เพื่อที่จะใช้เป็นตัวแทนในการบอกเล่าปัญหาสิ่งแวดล้อมให้คนทั่วไปที่พบเห็นได้รับซื้อแม้จะยังไม่ได้ซื้อสินค้าของเราก็ตาม

บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วใช้ใหม่ได้

บรรจุภัณฑ์จะหมดอายุการใช้งานทันทีที่ผลิตภัณฑ์ส่งถึงบ้าน เราจึงออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สามารถปรับเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ได้เพื่อยืดอายุการใช้งานของวัสดุให้ยาวขึ้นอีกนิด

ลดขยะ

ถึงแม้ว่าเราจะดูแลทุกขั้นตอนอย่างใส่ใจ แต่บางครั้งความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้ เราจึงปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ผิดจากโรงพิมพ์ให้สามารถนำกลับมาใช้ได้โดยไม่จำเป็นต้องทิ้งและผลิตใหม่ให้เสียทรัพยากรไปอย่างน่าเสียดาย

เปลี่ยนโฉมใหม่ให้บรรจุภัณฑ์เดิม

นับตั้งแต่การระบาดของไวรัส COvid-19 ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป ผลิตภัณฑืไม่จำเป็นต้องนำมาจัดแสดงในห้างสรรพสินค้า แต่เป็นการจำหน่ายแบบออนไลน์มากขึ้น เราจึงปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่ต้องสั่งผลิตเพิ่มเติมเป็นบรรจุภัณฑืกระดาษทั้งชิ้น ไม่มีพลาสติกเป็นส่วนประกอบ เพื่อลดการใช้พลาสติกและง่ายต่อการรีไซเคิล

รีไซเคิลได้ไม่ยาก

ผลิตภัณฑ์บางชนิดยังจำเป็นต้องใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกใสเพื่อสื่อสารเรื่องสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจนมากขึ้น เราจึงออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ไม่มีการใช้กาวหรือเทปเพื่อประกอบ รวมทั้งสามารถแยกชิ้นส่วนได้ง่ายเพื่อการรีไซเคิลต่อไป

สิ่งที่เราทำ

เราเชื่อความความรู้และประสบการณ์ งแบ่งปันยิ่งเติบโตไปด้วยกัน เราจึงยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการทำโครงการหรือประสบการณ์ต่างๆ และด้วยศักยภาพและโรงงานที่เรามี ทำให้เรามีความยืดหยุ่นสูงในการค้นหาผลลัพท์ที่ดีที่สุดในทุกโครงการ

บริการออกแบบและผลิต

จุดแข็งของเราคือการออกแบบ จากประสบการณ์การทำงานมากว่า 15 ปี ทำให้เราเชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ กราฟฟิค และบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะการออกแบบชิ้นงานพลาสติก โรงงานของเราซึ่งก่อตั้งขึ้นนับตั้งแต่ปี 1992 ได้ให้บริการผลิตชิ้นงานพลาสติกให้แก่อุตสาหกรรมมากมาย ทำให้เราสามารถให้บริการได้อย่างบูรณาการสำหรับผู้ที่มองหาการออกแบบผลิตภัณฑ์ไปตลอดจนถึงผลิตเป็นสินค้าพร้อมวางจำหน่าย

โครงการจากความร่วมมือ

ด้วยการสนับสนุนการความร่วมมือจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่มีวิสัยทัศน์และทิศทางการทำงานแบบเดียวกัน เราจะได้รับโอกาสมากมายในการทำโครงการที่ทำให้พลาสติกเข้าใกล้แนวความคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

รับบริจาคขยะพลาสติกเพื่อสร้างชีวิตใหม่

ยิ่งนำขยะพลาสติกกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งลดโอกาสที่พลาสติกเหล่านี้จะเล็ดรอดลงสู่สิ่งแวดล้อมได้มากเท่านั้น Qualy จึงได้ตั้งโครงการ Qualy’s Circular ขึ้นเพื่อรับบริจาคพลาสติกใช้แล้วที่สะอาดจากประชาชนทั่วไปเพื่อนำกลับมารีไซเคิลอย่างถูกวิธี

ทดสอบการผลิตที่ขั้นต่ำตามต้องการ

เราสนับสนุนความพยายามของนักวิจัยต่างๆที่คิดค้นวัสดุใหม่ๆที่เป็นมิตรกับโลกนี้มากยิ่งขึ้น และเราก็รู้ดีว่าผลงานวิจัยจะไม่เกิดประโยชน์หากไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้ในสถานการณ์จริง เราจึงช่วยสนับสนุนนักวิจัยในการรับทดสอบการผลิตชิ้นงานด้วยวัสดุที่วิจัยใหม่โดยมีขั้นต่ำที่ 1 ชิ้น เพื่อทำให้เกิดตัวอย่างจริงที่จะทำให้นักวิจัยศึกษาและต่อยอดสู่ตลาดได้ในวงกว้าง

สัมมนาและการแบ่งปันความรู้

หนึ่งในกิจกรรมที่เรายินดีให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆไม่เคยขาด คือการร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงาน การออกแบบ หรือความรู้ที่เรามีให้แก่คนทั่วไป เพื่อเป็นตัวอย่างที่จับต้องได้ไม่ว่าจะในมุมที่ประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ตาม ซึ่งอาจเป็นทางลัดให้แก่ทุกๆคน และที่มากไปกว่านั้นเรายังได้รับโอกาสที่จะเผยแพร่วิสัยทัศน์ของเราเพื่อหาแนวร่วมเพื่อทำให้พรุ่งนี้ดีขึ้นกว่าเดิมไปด้วยกัน

รับคืนเพื่อรีไซเคิล

ความเสียหายเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ว่าจะดูแลหรือระวังแค่ไหนเมื่อใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ที่เสียหายหรือหมดอายุการใช้งานทุกชิ้นสามารถส่งกลับมาที่เราเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี ลดการปนเปื้อน ง่ายต่อการจัดการขยะ และยังอาจสามารถสร้างชีวิตใหม่ให้แก่วัสดุเหล่านี้ตามแนวความคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไปพร้อมกัน

พันธมิตรแนวคิดเดียวกัน

ด้วยความตั้งใจที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อม ทำให้เราได้มีโอกาสร่วมงานกับหลากหลายองค์กรที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันและกลายเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน คุณก็สามารถร่วมพันธมิตรเพื่อช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้กับเราได้เช่นกัน

รางวัลการันตี

ด้วยประสบการณ์การทำงานมากว่า 15 ปี เราได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ของเราไปแล้วกว่า 50 ประเทศทั่วโลก และได้รับรางวัลด้านการออกแบบและการดำเนินธุรกิจมากมายจากทั้งในและนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง