นโยบายด้านความยั่งยืน

Qualy มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดบนหลักการบีซีจีโมเดลและเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG Model and Circular Economy) และการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม/ความยั่งยืน (Creative Design for Sustainability) มุ่งเป้าในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ภายใต้ความมุ่งมั่นและความต้องการดำเนินการอย่างจริงจัง โดยอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ คู่ค้าธุรกิจโดยตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมทั้ง ผู้บริโภค โดยใช้ศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม การผลิต ช่องทางสื่อสาร และช่องทางการค้า ในการผลักดันสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs: Sustainable Development Goals) ที่กำหนดไว้ ดังนี้

  1. ใช้แนวคิด ‘Design for a Sustainable Word’ โดยนำหลักการของ SDGs และ BCG Model มาเป็นแนวทาง
  2. ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบของประเทศคู่ค้า และความต้องการของผู้ซื้อ อย่างเคร่งครัด
  3. ออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
  4. มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และหันมาใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น
  5. ร่วมสร้างนวัตกรรมเชิงสังคมกับเครือข่ายพันธมิตร
  6. นำมาตรฐานระดับชาติและสากลมาประยุกต์ใช้ และสื่อสารการตลาดกับลูกค้าผ่านระบบการรับรองมาตรฐานการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน/สิ่งแวดล้อม ตลอดจนฉลากสิ่งแวดล้อม
  7. กำหนดตัวชี้วัด ตรวจติดตาม และประเมินผล เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

จึงประกาศมาเพื่อให้พนักงาน คู้ค้าธุรกิจ และผู้บริโภค ทราบโดยทั่วกัน

22 กรกฎาคม 2565

การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

เพิ่มจุดรับถุงและฟิล์มพลาสติกสะอาด ยืดดด ได้

ข่าวดีสำหรับเพื่อนๆ ที่สะสมพลาสติกสะอาดส่งให้เรา วันนี้เรารับถุง และฟิล์มพลาสติก สะอาดและยืดได้แล้วนะ เพิ่มความสะดวกประหยัดไม่ต้องแยกส่งหลายที่ และยังสะสมแต้มรวมกันในโครงการ QUALY Circular ได้ด้วยนะ (พลาสติกสะอาด 1 กก ใช้เป็นส่วนลด 20 บาทต่อผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น เมื่อซื้อที่ Qualy Design Space) โดยพลาสติกยืดจะถูกส่งต่อไปรีไซเคิลที่โครงการ ”Won” และบางส่วนก็ถูกนำไปผลิตเป็นดีไซน์ของ QUALY อย่าง Moby…

แก้วพลาสติกส่งมาอัพไซเคิลที่ Qualy Circular ได้แล้ว

แก้วเครื่องดื่มพลาสติกใสที่เพื่อนๆ ใช้ดื่มกันอยู่ทุกๆ วัน เช่น กาแฟ ชา ชานมไข่มุก… รู้หรือไม่ ซาเล้งเค้าไม่รับซื้อ! ต้องไปกองรวมกันในบ่อขยะ ทั้งที่รีไซเคิลได้ แต่ไม่ถูกนำไปรีไซเคิล ทำไมนะ? 1. แก้วเครื่องดื่มพลาสติก มีหลายประเภท ที่สังเกตง่ายคือ พลาสติกที่ขุ่นกว่า ก้นแก้วมีหมายเลข5 เป็นวัสดุ PP อันนี้มีบางเจ้ารับซื้อนะ กับแบบใสปิ๊ง เมื่อสังเกตเห็นเครื่องหมายสามเหลี่ยมเบอร์ 1 เป็นวัสดุ PET เหมือนกับขวดน้ำ…

Qualy สนับสนุนการใช้พลังงานธรรมชาติ

นอกจากการผลักดันเรื่องรีไซเคิลแล้ว Qualy ยังพยายามใช้พลังงานธรรมชาติ เช่น โซลาร์เซลล์ กังหันลม มาทดแทนแหล่งพลังงานปกติ เพื่อช่วยลดโลกร้อน และดูแลธรรมชาติรอบๆ โรงงานผลิตของเรา นอกจากนี้เรายังมีการหมุนเวียนน้ำ ลดอุณหภูมิของน้ำในการผลิตด้วย พลังงานธรรมชาติ มีบ่อและถังเก็บน้ำฝนไว้ใช้ซักล้าง และรดน้ำต้นไม้รอบๆ โรงงาน ประเทศไทยแดดจัด ลมแรง ฝนตกมาก หากเลือกใช้อย่างเหมาะสม นอกจากจะช่วยลดการใช้ทรัพยากร และดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนของธุรกิจได้อีกด้วย

คืนซากแลกส่วนลดได้

เพราะ Qualy ถูกออกแบบให้รีไซเคิลได้ จึงพร้อมรับผิดชอบในการรับกลับมารีไซเคิล แม้ว่าเราจะพยายามออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน แต่วันหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็ต้องหมดอายุการใช้งาน และเมื่อวันนั้นมาถึง เพื่อนๆ ก็สามารถส่งกลับมาให้เราจัดการได้ โดยเราจะนำไปแปรรูปเป็นวัสดุรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ผลิตชิ้นงานต่อไป เพื่อนๆ สามารถส่งซากผลิตภัณฑ์มาทางไปรษณีย์ หรือนำมาส่งเองที่ : ที่อยู่ : Qualy Design Space 131 ถนน เจริญราษฎร์ แขวง บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120…

เล่าปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านบรรจุภัณฑ์

“นอกจากปกป้องสินค้า ยังต้องปกป้องโลกอีกด้วย” แนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของQualy ที่พยายามลดภาระสิ่งแวดล้อมด้วย กระดาษคราฟท์ พิมพ์สีเดียว หมึกอีโค ยังพยายามสื่อสารเรื่องราวปัญหาสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากการผลิต และบริโภคแบบขาดความรับผิดชอบ และเสนอแนวทางในการแก้ไข รวมถึงข้อมูลสนับสนุนที่จำเป็น สู่เป้าหมายที่ยั่งยืน ข้อดีของการประกาศผ่านหน้าบรรจุภัณฑ์ คือการที่ข้อความจะถูกส่งต่อถึงผู้บริโภค และผู้ขาย ได้มากขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น การขายแบบ Online หรือวาง Display อยู่ตามห้างสรรพสินค้า และถึงแม้ไม่เกิดการซื้อขายใดๆ บรรจุภัณฑ์เหล่านี้ก็ได้ทำหน้าที่ในการเป็นทูตสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว #Qualy#Qualydesign#QualyCircular#QualyPackage #LivingwithSmiles#sustainable#sustainabledesign #CircularEconomy#Circulardesign#Packagingdesign…

วิธีดีไซน์เพื่อโลกที่ยั่งยืน

วันนี้ Qualy มีวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ยั่งยืนแบบง่ายๆ 7 ข้อ ที่มาจากประสบการณ์จริง มาแชร์ให้เพื่อนๆ ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ หรือนักออกแบบ ก็ลองทำตามดูได้ ไม่จำเป็นต้องทำครบทุกข้อ สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับธุรกิจตัวเองได้ สำหรับผู้บริโภค สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกซื้อสินค้าที่รักษ์โลกได้นะ 7 วิธีดีไซน์ผลิตภัณฑ์ให้ยั่งยืน 1.ฟังก์ชันรักษ์โลก เริ่มจากการออกแบบให้สามารถลดการใช้ทรัพยากรลงได้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ช่วยประหยัดน้ำประหยัดพลังงาน หรือใช้ซ้ำแทนการใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่นกระถางต้นไม้ Self-watering ที่สามารถเก็บน้ำไว้ในกระถาง ทำให้ต้นไม้ดูดน้ำที่เติมได้ทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเติมน้ำ 1 ครั้งจะอยู่…

Qualy Circular รับบริจาคขยะพลาสติกมา Upcycling

ขยะพลาสติกจำนวนมาก มาจากการบริโภคของพวกเรา โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งขยะเหล่านี้ถูกนำกลับมารีไซเคิลน้อยมาก หลายๆอย่างพี่ซาเล้งก็ไม่รับ พลาสติกเหล่านี้จึงสร้างมลภาวะให้สิ่งแวดล้อมอย่างมาก วันนี้เพื่อนๆ สามารถส่งขยะพลาสติกเหล่านี้กลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าได้แล้ว โดยขยะพลาสติกที่เพื่อนๆบริจาคมา จะถูกนำไปรีไซเคิลผลิตเป็นของใช้ที่ผ่านการออกแบบมาอย่างดี ในโครงการ Qualy Circular (QC) พลาสติกที่นำมาบริจาคทุกๆ 1 กก สามารถใช้เป็นส่วนลด 20 บาท ต่อผลิตภัณฑ์ 1ชิ้น เมื่อมาซื้อสินค้าที่ Qualy design space ประเภทพลาสติกที่รับ ได้แก่…

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุหมุนเวียน

ปี 2019 13 ผลิตภัณฑ์
ปี 2020 40 ผลิตภัณฑ์
ปี 2021 62 ผลิตภัณฑ์
ปี 2022 97 ผลิตภัณฑ์
ปี 2023 118 ผลิตภัณฑ์
ปี 2024 143 ผลิตภัณฑ์