แรงบันดาลใจจากใบบัว

ใบบัว พืชพื้นถิ่นของไทย ผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยตั้งแต่อดีต ถูกนำมาใช้ห่ออาหาร ห่อสิ่งของต่างๆ รวมถึงรองเส้นผมในงานบวช แรงบันดาลใจจากใบบัวสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์จานรองแก้วและถาด ที่นอกจากมีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์แล้ว ยังมีฟังก์ชันที่แก้ปัญหาการใช้งาน เช่น จานรองแก้วจะไม่ติดก้นแก้วขณะยกแก้วขึ้นดื่ม หรือถาดที่สามารถเก็บน้ำที่ไหลออกจากของที่วางบนถาด อีกหนึ่งผลงานออกแบบจากทุนทางวัฒนธรรมไทย ที่ส่งออกไปขายแล้วทั่วโลกจาก QUALY