Qualy ร่วมแปลงขยะเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลก

เปลี่ยนขยะพลาสติกรีไซเคิล เป็นสินค้าน่าใช้!!! เพียงนำมาทิ้งที่จุดรับพลาสติกสะอาด YOUเทิร์น Drop Point ใกล้คุณ

YOUเทิร์น ระบบจัดการขยะพลาสติก และรีไซเคิลพลาสติก โดย PTT Global Chemical YOUเทิร์น PLATFORM บริหารจัดการพลาสติกใช้แล้ว เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติก ด้วยแนวคิด “YOUเทิร์น เริ่มต้นที่ยู” โดย GC ร่วมกับพันธมิตร ภาคประชาชน และองค์กรชั้นนำ อำนวยความสะดวกให้คุณ นำพลาสติกใช้แล้ว มาทิ้งที่จุดรับพลาสติกสะอาดของ YOUเทิร์น หรือ YOUเทิร์น Drop Point แบบถัง (Physical Drop Point) และแบบตู้ดิจิทัล (Digital Drop Point*) จากนั้น เราจะนำมาคัดแยกและขนส่งเข้าสู่ Envicco Recruitment โรงงานรีไซเคิลพลาสติกมาตรฐานโลกของ GC หรือ ขนส่งไปยังโรงงานรีไซเคิลพันธมิตรที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ขยะพลาสติกจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ด้วยการนำกลับมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า เป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิล และ Upcycling ที่ใช้ได้ใหม่อีกหน

นอกจากนี้ “YOUเทิร์น” ยังนำระบบดิจิทัลมาใช้เก็บ Data ที่เกี่ยวข้องในการจัดการพลาสติกใช้แล้ว ตั้งแต่ประเภทของพลาสติก ปริมาณการจัดเก็บเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล จนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อนำ Data มาใช้ประโยชน์ต่อไป

โดย YOUเทิร์น มีเป้าหมายสำคัญคือ การช่วยลดก๊าซเรือนกระจก และลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน

ค้นหาจุด Drop Point ทั้งหมดของ YOUเทิร์น ได้ตามลิงค์นี้ : https://bit.ly/35ciQ2q

ดูข้อมูล YOUเทิร์น แพลตฟอร์มเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3BWUTbt

Facebook : @YOUTURNPLATFORM