Category: Design service

PAPRs

PAPRs เป็นหนึ่งในโครงการที่เราภาคภูมิใจที่สุด ไม่ใช่เพราะการออกแบบที่เราคิดค้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาการใช้งานของผลิตภัณฑ์ให้ใช้วัสดุได้ประหยัดและน้ำหนักลดลงเท่านั้น แต่ยังเป็นเพราะโครงการนี้ยังสามารถให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ในการต่อสู้กับโควิด-19 ได้อย่างเร่งด่วนอีกด้วย PAPRs เป็นโครงการของ THAIMIC หรือทีมสหวิทยาการที่ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ มาระดมความคิดความชำนาญเพื่อประดิษฐ์เครื่องมือแพทย์ที่กำลังขาดแคลนได้เองภายในประเทศ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะต้องปลอดภัยสำหรับทีมแพทย์และผู้ป่วยอย่างแท้จริง โดยเราได้จัดส่งชุดตัวกรอง 6 ชุดแรก ให้แก้โรงพยาบาลศิริราชแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา และพร้อมที่จะจัดส่งอุปกรณ์ล็อตใหญ่ในเร็ววันนี้