ร่วมอนุรักษ์เต่าทะเลผ่านการใช้ซากแหอวนทำงานออกแบบ

เต่าทะเล สัตว์ดึกดำบรรพ์ ที่พบหลักฐานว่าอาศัยอยู่ทั่วไปในสมัย 130 ล้านปีก่อน และพบซากโบราณ (fossil) ก่อนหน้านั้นไม่น้อยกว่า 200 ล้านปี ลูกเต่ามีโอกาสรอดไปเจริญเติบโตเป็นพ่อแม่เต่าเพียง 1 ใน 1,000 ตัวเท่านั้น ปัจจุบันเต่าทะเลมีประชากรลดลงไปมาก เนื่องจากการล่าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ของมนุษย์ นอกจากนี้เต่าทะเลยังได้รับผลกระทบจากการประมงแบบขาดความรับผิดชอบ แหอวนผีหลุดลอดลงทะเล พันธนาการเต่าและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมถึงขยะพลาสติกที่เราบริโภคแล้วปล่อยให้หลุดลอดลงทะเล เจ้าเต่าก็กินเข้าไปเพราะเข้าใจว่าเป็นอาหาร

วันนี้ Qualy ร่วมกับมูลนิธิความยุติธรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice Foundation Thailand) ในโครงการ Net free seas ทะเลปลอดแหอวน ซื้อซากแหที่รวบรวมโดยชาวประมงไทย มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เต่าทะเลเสียบแปรงสีฟัน และจานวางสบู่ สุดน่ารัก ที่สามารถระบายนำ้ที่ขังอยู่ออกทางปากได้ วัสดุทนทานแข็งแรงเหมือนกระดองเต่า แรงบันดาลใจจากเต่าทะเลเพื่อบอกเล่าปัญหาขยะพลาสติก ที่จะวนกลับมาทำร้ายมนุษย์ในรูปแบบของไมโครพลาสติกในที่สุด มาช่วยกันดูแลให้ทะเลของเราสะอาดปราศจากพลาสติกกัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการได้แล้ววันนี้

สอบถามข้อมูล และติดตามข่าวสารต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่