เมฆหรือควัน แจกันรักษ์โลก

แรงบันดาลใจจากปัญหาโลกร้อน และมลพิษทางอากาศ สู่แจกันรักษ์โลกรูปทรงแปลกตา

Cloud vase ฝาทรงเมฆที่สวมเข้ากับปากขวดแก้ว เมื่อมองแล้วสามารถจินตนาการเห็นเป็นปล่องปล่อยควันเสียจากโรงงานอุตสหกรรม หนึ่งในสาเหตุโลกร้อน และมลพิษทางอากาศ หรือฝุ่น PM2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้คน และสภาพภูมิอากาศโดยรวมด้วย หนึ่งในวิธีลดปัญหา คือการ Reuse หรือการใช้ซ้ำ เพื่อการลดการผลิตของใหม่ โดยเฉพาะกระบวนการที่ใช้ความร้อนสูง เช่น การหลอมแก้วเพื่อผลิตขวด ซึ่งใช้อุณหภูมิสูงถึงราว 1500 องศาเซลเซียส

การ Upcycle ก็เป็นอีกทางเลือกที่ดี ในการผลิตสิ่งใหม่ด้วยกระบวนการที่ใช้พลังงานต่ำ ช่วยลดปริมาณขยะและ ได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากขึ้นด้วย

‘Cloud vase’ ฝาขวดรูปทรงเมฆ ใช้สวมกับขวดแก้วฝาเกลียว เพื่อแปลงสภาพจากขวดเป็นประติมากรรมรูปปล่องควันโรงงาน ที่ใช้เป็นแจกันดอกไม้ หรือปลูกต้นไม้ได้ เมื่อเสียบดอกไม้หรือต้นไม้ลงในขวด ความรู้สึกจะถูกเปลี่ยนจากควันพิษปากปล่องโรงงานอุตสาหกรรมที่น่าอึดอัด เป็นเมฆหมอกที่ให้ความสดชื่นเย็นสบาย ชวนให้อารมณ์ดี ตัวเมฆเองยังผลิตจากวัสดุพลาสติก PP รีไซเคิลด้วยนะ แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้ทั้ง 2 ด้าน เวลาจัดวางเป็นกลุ่มจะดูเป็นเมฆที่มีหน้าตาต่างกัน นอกจากใช้เป็นแจกกันแล้ว ยังใช้ปักก้านน้ำหอมปรับอากาศได้ด้วยนะ