เล่าเรื่องโลกร้อนผ่านถังน้ำแข็ง

ปัญหาโลกร้อนเกิดจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกอันเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่นการคมนาคม การทำปศุสัตว์ และการผลิต ซึ่งส่งผลให้เกิดสภาวะอากาศแปรปรวน ฝนตก น้ำท่วม น้ำแข็งขั้วโลกละลาย…

Polar ice bucket ถังน้ำแข็งที่ออกแบบด้วยแรงบันดาลใจจากผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนโลกรวน

ถังถูกออกแบบให้มี 2 ชั้น เพื่อเก็บรักษาอุณหภูมิของน้ำแข็งไว้ไม่ให้ละลายเร็ว ถังชั้นในออกแบบให้มีรูปทรงเหมือนกลุ่มก้อนเมฆ ก้นถังชั้นในมีรูพรุนเพื่อปล่อยให้น้ำแข็งที่ละลายเป็นน้ำแล้ว หยดไหลออกจากถังได้ ทำให้น้ำแข็งที่เหลือละลายช้าลง ถ้งชั้นนอกใส เพื่อให้มองเห็นน้ำที่ค่อยๆ หยดเหมือนฝนตกลงมาบนหมีขั้วโลกที่ยืนอยู่บนก้อนน้ำแข็ง หากปล่อยให้น้ำแข็งละลายไปเรื่อยๆ (เหมือนที่เราเพิกเฉยต่อภาวะโลกร้อน) หมีขั้วโลกจะจมอยู่ใต้น้ำในที่สุด

งานนี้ได้รางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม Design Excellent Award หรือ DEmark, Thailand และ GOOD DESIGN AWARD หรือ G-mark จากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะ