เล่าปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านบรรจุภัณฑ์

“นอกจากปกป้องสินค้า ยังต้องปกป้องโลกอีกด้วย”

แนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของQualy ที่พยายามลดภาระสิ่งแวดล้อมด้วย กระดาษคราฟท์ พิมพ์สีเดียว หมึกอีโค ยังพยายามสื่อสารเรื่องราวปัญหาสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากการผลิต และบริโภคแบบขาดความรับผิดชอบ และเสนอแนวทางในการแก้ไข รวมถึงข้อมูลสนับสนุนที่จำเป็น สู่เป้าหมายที่ยั่งยืน ข้อดีของการประกาศผ่านหน้าบรรจุภัณฑ์ คือการที่ข้อความจะถูกส่งต่อถึงผู้บริโภค และผู้ขาย ได้มากขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น การขายแบบ Online หรือวาง Display อยู่ตามห้างสรรพสินค้า และถึงแม้ไม่เกิดการซื้อขายใดๆ บรรจุภัณฑ์เหล่านี้ก็ได้ทำหน้าที่ในการเป็นทูตสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว

#Qualy#Qualydesign#QualyCircular#QualyPackage

#LivingwithSmiles#sustainable#sustainabledesign

#CircularEconomy#Circulardesign#Packagingdesign

#BCGThai#BCGeconom