เปลี่ยนกล่องลูกอมเป็นวาฬน้อย

บริษัท มอนเดลิซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิต ลูกอมแบรนด์คอลเลท และฮอลล์ ร่วมกับ Qualy ในการวิจัยพัฒนานำชิ้นส่วนบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตเสียในโรงงาน มา Upcycle เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ วางแผน CSR กิจกรรมส่งมอบสู่นักเรียนชั้นประถม

เป็นความร่วมมือภายใต้โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืน (Circular Economy) โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ Smart Eco Industrial Town สนับสนุนด้านการวิจัยพัฒนาสินค้าจากเศษเหลือของโรงงานอุตสาหกรรม โดยมี คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ จาก Qualy เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเคสนี้

ในการนี้ได้มีการทดสอบผลิตชิ้นงานจากวัสดุกล่องบรรจุลูกอม และแปลงเปลือกห่อลูกอมเป็นวัตถุดิบที่เตรียมพัฒนาสู่การทดสอบขึ้นรูปชิ้นงานต่อไป

เรามีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันภาคอุตสาหกรรมให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หากเพื่อนๆ ที่ทำอุตสาหกรรมสนใจเรื่องนี้ สามารถติดต่อเข้ามาคุยแลกเปลี่ยนกันได้ จะได้ก้าวสู่โลกที่ยั่งยืนไปด้วยกัน