แปลงกล่อง UHT เป็นกระถางต้นไม้ ภายใต้โครงการ สร้างโลกสีเขียว กับดอยคำ

Qualy ร่วม Advanced mat แปลงกล่องน้ำผลไม้ UHT ของ ดอยคำ – Doi Kham เป็นกระถางต้นไม้ ในโครงการ สร้างโลกสีเขียว กับดอยคำโดยโครงการนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อ สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมรณรงค์ และร่วมผลักดันการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิล (Recycle) แบบอัพไซคลิ่ง (Upcycling) ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่า และอายุการใช้งานของทรัพยากรเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากรใหม่ ลดปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และช่วยสร้างคาร์บอนเครดิตให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ที่ผ่านมาได้เริ่มดำเนินกิจกรรมนำร่อง คือ “แกะ ล้าง เก็บ” กล่องยูเอชที ตราดอยคำ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง

สามารถติดตามรายละเอียด และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้ผ่านเพจ สร้างโลกสีเขียว