คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ เป็นที่ปรึกษาในโครงการ Beyond Plastic

จบลงไปอย่างสวยงามสำหรับโครงการ Beyond Plastic อีกโครงการดีๆที่สนับสนุนผู้ที่นใจดำเนินธุรกิจด้วยสินค้าพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ แบรนด์ Qualy ได้มีส่วนร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการต่างๆในการพัฒนาชิ้นงานพลาสติกตามแนวคิด Circular Economy ซึ่งผลงานตัวอย่างที่ได้มาจากการทำงานในโครงการนี้จะจัดแสดงในงาน Style ปี 2021 แล้วมารอติดตามชมกันนะคะ