นักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาศิลปากร เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงาน Qualy

เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการออกแบบพลาสติกมากขึ้น วันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา Qualy จึงได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาศิลปากร พร้อมคณะอาจารย์จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงาน และฟังการบรรยายเกี่ยวกับแนวความคิดในการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวความคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งน้องๆก็ได้ให้ความสนใจและสอบถามถึงส่วนต่างๆในโรงงานอย่างประตือรือร้น Qualy หวังว่าการเยี่ยมชมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาไม่มากก็น้อยและหวังว่าน้องๆจะเติบโตขึ้นไปเป็นนักออกแบบที่มีแนวคิดห่วงใยสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นนะคะ